Analógie

new

Skip gramy natrénované na prim 6.1. Program vracia top 10 analógií.

Nemecko - Francúzsko + Paríž .
- + =