Lematizácia

Lematizér využíva morfologický slovník, v ktorom sa nachádzajú základné tvary slova (lémy) a k nim prislúchajúce rôzne tvary slova.

Anička nemá ústa. Anička je nemá.