Parser

v2

Modely syntaktickej analýzy boli natrénované na Universal dependencies závislostnom korpuse s použitím "word embeddings" natrénovaných pomocou nástroja word2vec na korpuse prim-6.1 vďaka nástroju CoreNLP. Vyhodnotenie aktuálnej verzie: OOV Words: 4658 / 13028 = 35,75%, UAS = 80,3270, LAS = 75,9825

Nestabilný stav reaktora sa nijako neprejavil na kontrolnom paneli a nezdalo sa, že by sa ktokoľvek z obsluhy reaktora obával nebezpečenstva.