Stemovanie

Slovenský stemer, ktorý dokáže získať koreň slova na základe pravidiel. Jednotlivé pravidlá sme vytvorili na základe pravidiel slovenského pravopisu. Tieto pravidlá sme rozšírili vďaka extrakcii najčastejšie používaných prípon z morfologického slovníka.

Napísal som Filipovi.