POS značkovanie

Nástroj využíva implementovaný anotátor, ktorý obaľuje OpenNLP nástroj pre značkovanie. Pri svojej práci využíva natrénovaný štatistický model na 100 000 000 tokenoch zo SNK.

Nestabilný stav reaktora sa nijako neprejavil na kontrolnom paneli a nezdalo sa, že by sa ktokoľvek z obsluhy reaktora obával nebezpečenstva.